Biorefinerias

EL PROJECTE

Construcció de microplantes (small scale biorefineries) de reduïda inversió per a l’aprofitament del 100% dels residus orgànics agroalimentaris rebutjats, aportant solucions de cogeneració, amb un cost de producció de l’energia per sota de la nuclear

OBJECTIUS

Producció d’energia elèctrica verda a partir d’etanol (biogàs) obtingut de la fermentació de residus orgànics vegetals (biomassa) mitjançant refineries universals a petita escala i baix cost.

Una inversió reduïda i processos eficients, faciliten a petites explotacions agrícoles, o pimes agroalimentàries, l’autoconsum energètic, ia més connectar els seus excedents a la xarxa elèctrica.

Tres opcions de microrefineries amb capacitat de generar 2, 10 i 20
Tn/mes d’etanol – a par tir de 20, 150 i 200Tn/mes del residu menyseficient – per produir: 0,18; 0,32 i 1,84GW/h anuals, respectivament.

La planta major, instal·lada en un contenidor de 40 peus, té una producció denergia equivalent a una planta fotovoltaica de 1,2MW, que ocuparia una superfície de sòl de 2,5 hectàrees. (Residus com la fruita requereixen 8, 60 i 80 Tn/mes per obtenir les produccions d’energia verda).

CARACTERÍSTIQUES

Enfront de les grans biorefineries de monoproducte, que requereixen grans inversions, ubicades de manera centralitzada en un ampli territori, la microbiorefineria universal, de baix cost i alta eficiència energètica, permet la seva instal·lació a les pròpies petites i mitjanes explotacions agropecuàries o indústria agroalimentàries, aportant solucions de cogeneració amb aprofitament del 100% dels residus adequats.

Com a “deep tech” compta amb un equip tècnic i de recerca multidisciplinar d’enginyeries; química, mecànica, energies renovables i de gestió de residus; amb la participació d’universitats nacionals (Illes Balears i Catalunya) estrangeres (Moscou) i les patents del sistema. Havent assolit un nivell tecnològic de proves al laboratori (TRL3) i abordant les plantes pilot en entorns rellevants per assolir ràpidament el nivell TRL7.

Disposant de lautorització de Duanes de la importació dels equips tecnològica, malgrat lembargament per la Guerra dUcraïna.

Un model de negoci de bioeconomia circular i transició energètica alineada amb els ODS, fàcilment escalable, focalitzat a la producció de les microbiorefineries fixes i mòbils, ia la generació denergia elèctrica verda connectada a la xarxa de distribució. Contemplant tant el mercat nacional com l’europeu i els països en desenvolupament.

Una solució a la transició energètica alineada amb el Green New Deal UE, on a més l’e tanol és el mitjà més econòmic d’obtenir hidrogen verd.

PROMOTORS

COL·LABOREN

Un model de negoci de
bioeconomia circular i transició
energètica alineada amb els ODS

ALTRES PROJECTES