Invertim en el present per cultivar el futur

habitatge ecològic

COECO2024

Inversió en habitatge ecològic

habitatge ecològic

Ecobridge

Inversió en habitatge ecològic

habitatge ecològic

Vibio.land

Inversió en habitatge ecològic privat en entorn rural

agricultura ecològica

Clúster

Formació + inserció social amb agricultura ecològica

agricultura ecològica

MicroEcoRegions

Inversió per a promoció de l’agricultura i l’alimentació ecològica

I+D+i

Biorefinerias

Un model de negoci de
bioeconomia circular i transició
energètica alineada amb els ODS