PROJECTES I+D+i

Projectes R+D de més de 250.000€= 25% de finançament
Projectes IT de més de 400.000€ = 12% de finançament

El cofinançament total per a aquesta convocatòria inicial és de 3.000.000€

DIRIGIT A:

Projectes d’R+D+i que hagin iniciat el desenvolupament des de l’1/1/2022
i s’executin durant el 2022, podent ampliar la seva execució fins al
2023.

TIPUS DE PROJECTES

Dirigit a projectes d’innovació i investigació:

  • Que persegueixin el descobriment de coneixements nous i una comprensió superior en l’àmbit científic i tecnològic.
  • Que desenvolupin un nou producte o procés que no existeix al mercat a nivell nacional i/o internacional.
  • Que utilitzin tecnologies disruptives al sector de desenvolupament del nou producte.
  • Si es desenvolupen prototips, aquests han de ser no comercialitzables.
  • Poden desenvolupar patents a partir del projecte.
  • La tecnologia desenvolupada ha de suposar un salt tecnològic diferencial respecte a l’àmbit científic i tecnològic actual.

ESTAT DEL PROJECTE

S’ha de trobar en un nivell de maduresa tecnològica entre TRL1 i TRL7, és a dir, s’hi inclouen proves de concepte, investigació industrial, desenvolupament tecnològic i prototips no comercialitzables ni explotables.

L’empresa ha de ser capaç de desenvolupar el projecte d’R+D+i pels seus propis mitjans, així com amb els seus col·laboradors que poden ser:
organismes de recerca, universitats o centres tecnològics.

SOBRE EL FINANÇAMENT

Al moment de presentar-se a aquesta convocatòria:

  • El projecte no pot haver rebut altres subvencions de caire públic.
  • El projecte sí que pot haver rebut altres subvencions privades, o inversió privada.
  • L’empresa que desenvolupa el projecte ha de comptar amb capacitat econòmica per a la realització de la part no finançable.
  • Són finançables: despeses de personal, subcontractacions, materials i amortització d’equips.

IMPULSATS PER

OBJECTIUS

Donar suport a projectes amb impacte ambiental, social i econòmic.

Volem:

Invertir 3.000.000 €
Promoure la transició ecosostenible
Potenciar projectes emergents i disruptius

CALENDARI DE LA CONVOCATÒRIA

Dates importants a recordar

ALTRES PROJECTES